Skip to main content Skip to search
escalar Sp. z o.o. 61-577 Poznań, ul. Różana 13/3
+ 48 531 015 012
info@escalar.pl

OFERTY NFZ

oferty

PRZYGOTOWANIE OFERT W KONKURSACH NFZ

Przygotowujemy dokumentację konkursową w formie elektronicznej oraz papierowej. Analizujemy aktualne wymagania prawne stawiane przyszłym Świadczeniodawcom i weryfikujemy czy przygotowywana oferta spełnia wymagania formalne konkursu. Szczególnie dbamy o szybki przepływ i jakość informacji oraz staramy się płynnie i sukcesywnie „przeprowadzić” naszych Klientów przez trudny etap procesowania oferty.

Med-Up sponsorem

20-tych Mistrzostw Polski Lekarzy
w Półmaratonie