Skip to main content Skip to search

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych podlega kontrolom zarówno ze strony pacjentów, czyli podmiotów, których dane te bezpośrednio dotyczą, jak również organów i instytucji państwowych, w szczególności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie tworzenia ww. niezbędnej dokumentacji, dokonywania rejestracji zbiorów danych w GIODO, a także powoływania administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemów informatycznych. Służymy też wiedzą i doświadczeniem podczas postępowań kontrolnych.