Absolwentka Politechniki Poznańskiej (kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) spec. Informatyzacja Produkcji. Doświadczenie wdrożeniowe oraz znajomość branży medycznej to jej mocne strony. Interesuje się psychologią zdrowia, lubi gotować i spędzać czas jeżdżąc na rowerze.