Skip to main content Skip to search
+ 48 531 015 012 [email protected]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Escalar Sp. z o.o. (zwana dalej: Escalar) przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, w tym w pełni respektując przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2014.1182, ze zm.).

 2. Escalar zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Klientów uzyskanych
  w toku korzystania z formularza kontaktowego zawartego na stronie Internetowej escalar.pl, jak również w toku dalszego świadczenia usług przez Escalar. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało zakres danych objętych formularzem kontaktowym oraz udostępnionych Escalar przez Klienta w toku świadczenia usług na jego rzecz.

 3. Escalar zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów przed ich nieuprawnionym pozyskiwaniem i modyfikowaniem oraz zapewnienia poufności treści przekazu składającego się na świadczone usługi, w szczególności poprzez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zwłaszcza przez zastosowanie odpowiednich technik kryptograficznych.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów przez Usługodawcę jest ich zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie pola pod formularzem kontaktowym wskazującego na akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Wyrażenie zgody, jak i podanie danych osobowych,
  jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek skorzystania z formularza kontaktowego.

 5. Dane osobowe podane przez Klientów będą przetwarzana wyłącznie w celu organizacji
  i realizacji usług na ich rzecz przez Escalar na zasadach określonych w umowach zawartych z Klientami, w szczególności w celu umożliwienia wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, kontaktowania się z Klientami, rozliczania wykonanych zleceń oraz realizacji usług i zleceń.

 6. Administratorem danych osobowych Klientów jest wyłącznie Escalar i zobowiązuje się on do nieprzekazywania tych danych podmiotom trzecim bez zgody Klientów. Udostępnianie danych osobowych Klientów może następować tylko i wyłącznie na zasadach określonych w przepisach prawa.

 7. Klienci mają w każdym czasie możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupełniania lub zmiany kontaktując się w dowolnie wybrany sposób
  z Escalar przy wykorzystaniu danych kontaktowych Escalar.

 8. Klienci mają możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
  z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 9. Klienci mają prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2014.1182), pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację.

 10. Klienci mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2014.1182), gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich danych osobowych innemu administratorowi danych.

 11. Klienci mogą w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

 12. Escalar oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Escalar, niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Klienta następujących warunków: zaktualizowany system operacyjny oraz aktualna wersja przeglądarki internetowej.

 13. W trosce o bezpieczeństwo i poszanowanie prywatności Klientów Escalar oświadcza, że Klientom zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Escalar lub osoby trzecie na powstanie szkody.

 14. Escalar wprowadza następującą politykę cookies:

 1. Strona Internetowa Escalar stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

 2. „Ciasteczka” to niewielkie, zaszyfrowane dane, złożone z szeregu liter i cyfr, które są rozsyłane przez naszą witrynę, i które są zapisywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, z których przeglądana jest nasza strona (np. laptop, tablet, smartfon, etc.).

 3. Klient wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne.

 4. Informacje znajdujące się w plikach cookies są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej, m.in. zapamiętują preferencje Klienta przez co możliwe jest wyświetlanie, dostosowanych do oczekiwań, reklam podczas przeglądania stron internetowych.

 5. Zazwyczaj ustawienia przeglądarek internetowych (z ustawieniami domyślnymi lub nigdy nie modyfikowanymi) dopuszczają przechowywanie „ciasteczek” na twardym dysku urządzenia końcowego. Klient może, w każdym czasie, dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia końcowego. Możliwe jest usunięcie już zapisanych plików cookies, a także zablokowanie automatycznego zapisywania tych plików w przyszłości. Szczegółowe informacje w jaki sposób można zarządzać „ciasteczkami” na swoim urządzeniu znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej Escalar oraz niedokonywanie zmian w ustawieniach przeglądarki Klient wyraża zgodę na stosowanie plików cookies.

 1. Escalar jest uprawniony do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. Zmiany takie staja się wiążące dla Klienta z chwilą ich umieszczenia na Stronie Internetowej Escalar.

 2. Wszelkie uwagi lub sugestie są mile widziane w celu podnoszenia jakości świadczonej Usługi. Zapraszamy do kierowania ich do Escalar w dowolny sposób, przy wykorzystaniu danych kontaktowych Escalar.

 3. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 roku.