Skip to main content Skip to search
escalar Sp. z o.o. 61-577 Poznań, ul. Różana 13/3
+ 48 531 015 012

USŁUGI KONSULTINGOWE

Usługi konsultingowe

Rejestracja podmiotów leczniczych, konsultacje w zakresie spełnienia wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, sprawozdawczość statystyczna to zagadnienia, w których pomagamy naszym Klientom i dzielimy się z nimi zdobytą wiedzą i doświadczeniem.